A Szív lelkiségi és kulturális folyóirat

Profilját és témaválasztásait tekintve A Szív célközönsége elsősorban az egyetemet végzett fiatal felnőttek, házasság előtt vagy után, akik már elkezdték professzionális életüket. A jezsuiták önértelmezése nyomán A Szív elsősorban azokat szeretné megszólítani, akik szellemi és lelki értelemben „határterületeken” mozognak, azaz a társadalom, ezen belül pedig az elkötelezett vallásos élet peremére sodródtak, vagy az ott élőkkel foglalkoznak. Ezért a szerkesztőség az igényes magyar nyelv művelése és kulturális értékeink bemutatása mellett tudatosan törekszik a párbeszéd előmozdítására a különböző szellemi, kulturális és vallási közösségek között. A Szív szerkesztősége az 1990 és 2010 között működő Távlatok c. folyóirat szellemi örökségét is továbbviszi. Ez utóbbi folyóirat szintén a jezsuiták gondozásában jelent meg a rendszerváltozást követő húsz évben, és célkitűzése ugyancsak a párbeszéd előmozdítása volt elsősorban világnézeti, lelkiségi és kulturális témakörökben. A Szív ifjúsági melléklete a Szentjánosbogár, egyelőre évente ötször jelenik meg huszonnégy oldalon. A melléklet elsődleges célja lelkiségi és kulturális értékek közvetítése egyetemista korú fiatalok számára. Fontos szempont a közösségépítés előmozdítása a fiatalok körében. A melléklet szerkesztői maguk is egyetemisták. A Szív havonta jelenik meg hatvannyolc oldalon, példányszáma hétezer. Július-augusztusban összevont dupla szám. Rovataink: HónapImája – minden hónapban egy személyesen megfogalmazott, egyszerű imádsággal kezdünk, amely egyúttal felüti az adott szám központi gondolatát. VilágEgyház – elsősorban trendet változtató vagy befolyásoló fordulatokra hívjuk fel olvasóink figyelmét. Beszélgetéseket közlünk ismert és elismert egyházi és közéleti személyekkel az egyházi élet és a magyar kultúra és világából. aLapgondolat – minden hónapnak van központi gondolata, amelyet különböző megközelítésből világítunk meg. Általában hét-nyolc írás foglalkozik az adott témával. Például: Európaiság. Mitől ünnep az ünnep? Mi az imádság? Szegénység. Természettudományok és vallásos hit. Magyar népi kultúra. Keresztény ökoetika, stb. SzentÍrás rovatunkban rendszerint a hónap témájára világítunk rá biblikus alapon. SzépÍrás rovatunkban az irodalommal foglalkozunk. Részletek és kiértékelések. IstenTudomány rovatunkban a vallásos hit világának tudományos tárgyalása, beszámolók konferenciákról, könyvismertetők olvashatók. ImaÉlet rovatunkban az elkötelezett lelki élet kihívásaival és örömeivel, különböző imaformák ismertetésével foglalkozunk. AnyaApaGyerekek rovatunk a nevelés kérdésével, a hit átadásának lehetőségével a családban, a párkapcsolat pszichológiájával és általánosabb pedagógiai kérdésekkel is foglalkozik. Értékleső rovatunkban elsősorban kulturális kérdésekre, kiállításokra, koncertekre hívjuk fel a figyelmet. A Magyar Nemzeti Galériával együttműködve képmeditációt is közlünk a magyar festészet öröksége alapján. Naptár – hangulatkép kíséretében a katolikus liturgikus év főbb ünnepeinek és emléknapjainak ismertetése.