Előző cikk Következő cikk

Paksa Balázs: Kegyelem és kalmárszellem

Nincs üzlet – szól Bolyki László legújabb könyvének alapgondolata, ám mielőtt valamiféle antiglobalizációs kiáltványra vagy ezoterikus életmódtanácsadó kötetre gyanakodnánk, a Kegyelem és kalmárszellem címet viselő kötet már az elején alaposan meglepi az olvasót – hogy aztán a továbbiakban mindenestül felforgassa életét.

     

aAz eddig elsősorban brácsaművészként, valamint a Bolyki Brothers basszistájaként ismert szerző ezúttal új oldaláról mutatkozik be: saját gyülekezetében szerzett lelkigondozói tapasztalatait is beépítette legújabb könyvének anyagába, melyet azonban mégis saját életének napfényes lelki magaslatai és kínkeserves küzdelmei hitelesítenek igazán. S erre a fedezetre szükség is van, mert Bolyki László első hallásra botrányosnak tűnő dolgot állít: istenkapcsolatunkat olyannyira eluralta a kalmárszellem, hogy már észre sem vesszük a kegyelem szüntelen áradását, és érzéketlenek maradunk Isten mindent felülíró szeretetére. Mert miért is vagyunk jók? A dicsőségért? Mennyország-béli piros pontok gyűjtögetéséért? Büntetéstől való félelemből? A szeretteink boldogságában jelentkező áldásért? E kérdéseket könnyen elhárítjuk, ám ha komolyan magunkba nézünk, ott lappang a kimondatlan alku lelkünk mélyén: „rendben van, Uram, én szolgállak Téged, te cserébe megáldod életemet és szolgálatomat minden lelki és testi jóval, s halálom után egyenesen az üdvösség boldog beteljesülésébe repítesz.” Isten azonban nem képes méricskélni, s ezzel a szürke, nyárspolgári kereszténységet felháborítja.

Bolyki László rövid, velős fejezeteken át vezeti olvasóját a kegyelem valódi természetének megértése felé, ám nem teologizál, nem okoskodik, s legfőképp nem ítélkezik, hanem frappáns, humoros és lényeglátó mondataival társunkul szegődik abban a lelki utazásban, amely sorait olvasva óhatatlanul megkezdődik bennünk. Szent Ágostontól Keresztes Szent Jánoson át Böjte Csabáig, Jákobtól Jóbon át Szamaria ostromáig és a tékozló fiúig olyan figurák és történetek sorakoznak fel az isteni szeretet pártján, hogy csakhamar rádöbbenünk: újra kell gondolni jól bejáratott, ám megmerevedett kategóriáinkat a kegyelem mibenlétéről. A szerző azonban nem áll meg itt, az intellektus erőfeszítéseinél, hanem mélyebbre száll: részletes mélylélektani elemzése nem kíméli önbecsapásunk segéd-érveit, s kegyetlenül szembesít minket a saját lelkünk mélyén lakó szörnnyel. Azzal a makacs hibáinkat, levetkőzhetetlen bűneinket és égő szégyenünket megtestesítő vadállattal, melyet lelki életünk során hasztalan próbálunk a pincébe száműzni. Nincs menekvés, a kezdeményezést át kell adni Istennek, hogy maga formáljon át minket ő, aki szerető atyaként egyetlen fiát adta értünk.

Nincs üzlet – üzeni a kereszt botránya mindannyiunknak, kik vallási kiskereskedőként adni-venni megyünk a templomba, s méricskélés tárgyává tesszük Isten határtalan szeretetét. Bolyki László könyve az utóbbi évek egyik legszemélyesebb, komolyan átimádkozott lelki-irodalmi munkájaként szelíden tanítgat arra, milyen az, amikor a puszta szabálykövetésen túl megnyílunk a kegyelem szabadságának világára, és radikálisan átadjuk életünket a Szentlélek vezetésének.

Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem. Kereszténység, spiritualitás, lélektan. Budapest, 2013, Álomgyár Kiadó.