Előző cikk Következő cikk

Török Csaba: „Azt adom át, amit kaptam”

Az Újszövetségben gyakran előfordul az átadást, áthagyományozást jelentő paradidómi ige. Mivel az eltérő helyeken más és más magyar szóval fordítják, talán fel sem tűnik, milyen mély és sokrétű jelentése van. Ahhoz, hogy megértsük a hagyomány (paradószisz) fogalmát, először azt kell szemügyre vennünk, ki kit, mit, hogyan ad át.

aAz átadás a Szentháromság belső életében, az Atya és a Fiú viszonyában kezdődik el: „Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja.” (Mt 11,27) Az átadás tulajdonképpen a tökéletes közösséget jelenti, a szeretet teljességének a megvalósítása: „Az Atya szereti a Fiút, s mindent a kezébe adott.” (Jn 3,35) Amikor az Ige emberré lesz, testben lép be ebbe a világba, akkor tulajdonképpen az Atya átadja Egyszülöttét, aki engedelmeskedik az akaratának. Ezért Jézus a Christus traditus, az átadott, a kiszolgáltatott Krisztus. Ez a szenvedéstörténetben válik a leginkább kézzelfoghatóvá. Ő maga így jövendölte ezt meg a tanítványainak: „…az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de azután hogy megölik, harmadnapra feltámad.” (Mk 9,31) Szent Péter pünkösdi beszédében kifejti, hogy Jézus emberek általi kiszolgáltatásának a hátterében az Atya akarata működik: „Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek” (ApCsel 2,23). Ő azonban nem passzív, a történéseket pusztán elszenvedő fél. Ő az Atya iránti szeretetében szabadon, önként vállalja fel a szenvedést és a keresztet jelentő átadatást: „Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától.” (Jn 10,17–18) Vagyis a  tradíció lényege szerint cselekvés, és nem pusztán „átadott csomag”. E cselekvés elsődleges alanya maga Isten: ő a Deus tradens (átadó Isten) s a Deus auto-tradens (önátadó Isten).

A cikk teljes terjedelmében A Szív /december-januári számában olvasható. A lapszámot keresse az újságárusoknál, vásárolja meg digitális formátumban a www.dimag.hu oldalon vagy fizessen elő folyóiratunkra az Előfizetés oldalon.